All Right

Onze belangrijkste leidraad: Goed ondernemerschap, integer handelen, respect, toezicht, transparante verslaggeving en het afleggen van verantwoording.

Wij danken ons succes niet alleen aan onze kerncompetenties bij de uitvoering van projecten op wereldniveau, maar ook aan onze integriteit en ethisch handelen. In alle bedrijfsonderdelen, wereldwijd, staan wij dan ook voor integer zaken doen.

All Right*

Onder de noemer All Right* schenken wij door middel van trainingen, presentaties en interne communicatie intensief aandacht aan de bedrijfscultuur om medewerkers bewuster te maken van ethische regels, tekenbevoegdheid, het voldoen aan wet- en regelgeving in eigen land en daarbuiten en risicomanagement bij samenwerking met (buitenlandse) partijen. Wij kennen verschillende gedragsregels en statuten die de kaders aangeven voor het functioneren van ons bedrijf. De Gedragscode Integer Zakendoen bevat de belangrijkste regels die wij volgen om eerlijk en rechtvaardig te ondernemen.

De gedragscode* helpt te bepalen wat eerlijk en rechtvaardig is in het werk, naast de bestaande lokale wetgevingen. De code is integraal opgezet en maakt op heldere wijze de verbinding met diverse bestaande beleidsstukken en regelingen, zoals het beleid voor omgaan met geschenken en uitnodigingen, het beleid voor bestrijding van omkoping en corruptie, het beleid voor mensenrechten en de regeling ongewenst gedrag. De regeling ongewenst gedrag stelt medewerkers in staat (vermeende) onregelmatigheden binnen de onderneming te melden, onder andere bij een vertrouwenspersoon. Daarnaast bieden wij medewerkers de mogelijkheid vermoedens van misstanden anoniem via een externe partij te melden. Dat kan via deze Speak Up-link!

* Worksphere maakt gebruik van de gedragscode van Strukton tot nader order. Door de overname door SPIE Nederland zal dit binnenkort veranderen. 

Gedragscode en bijbehorende documenten

Gedragscode en bijbehorende documenten

Wil je meer informatie over het integriteitsprogramma All Right? Neem dan contact op met de compliance officer van Worksphere:

Hans Schuitema

Compliance Officer Worksphere


voorkeur voor mail