Samen bouwen aan een toekomstbestendig morgen

Met onze partners dragen wij bij aan veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van spoorvervoer, weginfrastructuur en technische installaties en gebouwen.

Wij zijn trots op onze maatschappelijke rol in het creëren en onderhouden van veilige en bereikbare infrastructuur en een duurzame leefomgeving. Onze sector heeft echter een aanzienlijke impact op de maatschappij, qua grondstoffengebruik, afval en uitstoot en biodiversiteit. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee, maar ook kansen voor verduurzaming. We werken dan ook structureel en met focus op de lange termijn aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Dat doen wij vanuit de gehele keten.

Sustainable Development Goals

Ons mvo-beleid leunt op de vijf pijlers People, Planet, Prosperity, Partnership en Peace. Deze pijlers vormen ook de basis voor de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties die moeten leiden tot een betere wereld in 2030. Wij hebben de SDG’s geïntegreerd in onze mvo-strategie. De werkmaatschappijen van Strukton hebben de voor hun markt en hun stakeholders meest relevante SDG’s geselecteerd.

Doelstellingen

Bij ons staat veilig en gezond werken op één, we zetten in op een circulaire bedrijfsvoering in 2030 en minimaal 55 procent minder CO2-uitstoot dan in 2009. Dat laatste doen we onder meer door op alle bouwplaatsen emissieloos te werken in 2025 en de CO2-uitstoot van zakelijk reizen te halveren in 2030 ten opzichte van 2016. Ook streven we naar een per saldo minstens neutrale impact op natuurlijk kapitaal in 2030.

Relevante documenten

Relevante documenten

CO2-Prestatieladder

Wij handelen CO2-bewust in onze eigen bedrijfsvoering, bij de uitvoering van projecten en in de keten. Hoe wij dat doen, vind je op de pagina over de CO2-Prestatieladder.

Een greep uit ons duurzaamheidsnieuws

Artikel

Wie anders leert te denken, kan groener reizen. Of reist niet

Lees meer
Lees meer over Wie anders leert te denken, kan groener reizen. Of reist niet

Artikel

Reductie CO2-uitstoot met 3,5%

Lees meer
Lees meer over Reductie CO2-uitstoot met 3,5%